Glowna

Straz pozarna

Straz pozarna

Bez straży pożarnej nasze życie byłoby niezwykle ubogie i kruche. Niemalże każdy pożar zakończyłby się niespotykaną katastrofą, która objęłaby nie tylko jedno domostwo, ale cały obszar. Z tego też powodu, co roku podczas wydatkowania budżetem jest przeznaczony odpowiedni fundusz na straż pożarną. Jest to bardzo ważna funkcja, która będzie mogła pomóc nam żyć każdego dnia.www.narzedzia-24.pl/Glowice-frezarskie-90C2BA-s74/ Jednakże, sama straż pożarna nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do tego, aby gasić pożary. Pełni także szereg innych funkcji jak np: zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy, pomaga w usuwaniu skutków wypadków, zwalcza klęski żywiołowe etc. Istnieje cały szereg działań, które należą właśnie do straży pożarnej.

Ponadto, to właśnie straż pożarna ma obowiązki w zakresie nadawania określonych alarmów np: przed klęską żywiołową. W zasadzie straż najczęściej niepełni funkcji gaśniczych, a wszystkie inne. Mam tutaj na myśli m.in funkcje związane z wypadkami. Bardzo często bierze udział w pomaganiu podczas usuwania skutków wypadków. To właśnie straż ma do tego niezbędne narzędzia, które mogą pomóc jej w wydostaniu ofiar z samochodu, usunięcia samochodu z drogi, czy też po prostu zabezpieczenia oraz sprzątnięcia terenu. Zadań jest cała gama, co jest bardzo ważne przy odpowiednim podejściu do wszystkich z tym związanych zagadnieniach. Nabór na strażaków jest bardzo trudny, gdyż są to ćwiczenia fizyczne oraz test z wiedzy. Niestety, ale nie ma wiele miejsc w straży pożarnej wobec czego ciężko się dostać do służby. Znacznie łatwiej jest się w niej już utrzymać.

Z pewnością zrozumienie wszystkich zadań straży pożarnej będzie niezwykle ważne, gdyż wiele osób ma bardzo ograniczony zakres widzenia zadań, które są związane z strażą pożarną.

napisane przez: http://mdruk.pl