Główna

Straż pożarna

Bez straży pożarnej nasze życie byłoby niezwykle ubogie i kruche. Niemalże każdy pożar zakończyłby się niespotykaną katastrofą, która objęłaby nie tylko jedno domostwo, ale cały obszar. Z tego też powodu, co roku podczas wydatkowania budżetem jest przeznaczony odpowiedni fundusz na straż pożarną. Jest to bardzo ważna funkcja, która będzie mogła pomóc nam żyć każdego dnia. Jednakże, sama straż pożarna nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do tego, aby gasić pożary. Pełni także szereg innych funkcji jak np: zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy, pomaga w usuwaniu skutków wypadków, zwalcza klęski żywiołowe etc. Istnieje cały szereg działań, które należą właśnie do straży pożarnej.

Ponadto, to właśnie straż pożarna ma obowiązki w zakresie nadawania określonych alarmów np: przed klęską żywiołową. W zasadzie straż najczęściej niepełni funkcji gaśniczych, a wszystkie inne. Mam tutaj na myśli m.in funkcje związane z wypadkami. Bardzo często bierze udział w pomaganiu podczas usuwania skutków wypadków. To właśnie straż ma do tego niezbędne narzędzia, które mogą pomóc jej w wydostaniu ofiar z samochodu, usunięcia samochodu z drogi, czy też po prostu zabezpieczenia oraz sprzątnięcia terenu. Zadań jest cała gama, co jest bardzo ważne przy odpowiednim podejściu do wszystkich z tym związanych zagadnieniach. Nabór na strażaków jest bardzo trudny, gdyż są to ćwiczenia fizyczne oraz test z wiedzy. Niestety, ale nie ma wiele miejsc w straży pożarnej wobec czego ciężko się dostać do służby. Znacznie łatwiej jest się w niej już utrzymać.

Z pewnością zrozumienie wszystkich zadań straży pożarnej będzie niezwykle ważne, gdyż wiele osób ma bardzo ograniczony zakres widzenia zadań, które są związane z strażą pożarną.

napisane przez: